تخفیف ویژه!
کد شناسه :99162

هنر خوشنویسی در ایران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب هنر خوشنویسی در ایران - قصه خوشنویسی ایرانی، قصه عشق است و عاشقی، قصه دلبری است و دلدادگی. این جا بحث شور است و شعور. صدای صریر قلم استادان بزرگ خوشنویس چون آوایی خوش در گوش تاریخ هنر این مرز و بوم پیچیده است
. در این قصه، قلم واسطه مرکب و کاغذ نیست بلکه مرکبی راهوار و مطیع است برای ذهن خلاق و دست تربیت یافته هنرمند. در این قصه هنرمندان هم نشین کلمه اند. حامل کلمه است که تقدسش بر هیچ کس پوشیده نیست که در آغاز کلمه بود. حاصل این هم آغوشی روحانی تحفه زیبایی است چون در که هدیه ایشان است به آیندگان.
هر دو عالم یک صدف دان وین گروه - در میان این صدف دردانه اند.
دکتر ( فرزان کرمانی نژاد ) هنرمند و هنرشناس دلدادهای که مدت هاست در دریای این هنر غواص جمع آوری آن چیزی است که بر خوشنویسی گذشته و به نقد و تحلیل بصری آثار قدیم و جدید این هنر پرداخته و در این زمینه هم تحصیلات آکادمیک دارد و هم تجربیات عملی، این مهم را برعهده گرفتند و به حق که حق مطلب را به شایستگی ادا نمودند و...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب هنر خوشنویسی در ایران : مجموعه حاضر شمه ایست از یادگارهای نقش بسته بر چهره سپید تاریخ، که حدیث مفصلش در این مقدار نمی گنجد. اشاره ای است به اثر چند تن از خوشنویسان نامی یا گمنام دوره های مختلف این مرز و بوم که شاید کمتر دیده شده اند.