تخفیف ویژه!
کد شناسه :98778

انقلاب در ميراث فرهنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب انقلاب در ميراث فرهنگي - اين كتاب، براي نشان دادن ميراث فرهنگي به عنوان يك تجربه مشخص ايراني كه در كليت خود داراي استقلال است، ابتدا روايتي از نحوه شكل گيري مفهوم ميراث فرهنگي و تاريخي در فضاي جهاني به دست مي دهد. اين روايت از خلال بررسي تحولات ساختاري در اقتصاد سياسي جهان، نظريه پردازي ها و شكل دادن به شاخص هاي شناخت اين مفهوم و نيز تجربه هاي علمي ملموس روي داده در اين زمينه شكل مي گيرد و ارتباط متقابل آن ها را نشان مي دهد.
بنابراين تنها به سطح نظري يا تجربه عملي اكتفا نمي كرده و بدون جدا كردن اين دو سطح از يكديگر مدام بين آن ها در رفت و آمد خواهد بود. در اين روايت نويسنده  قصد دارد نشان دهد كه چطور نگاه به تاريخ از خلال تكوين نظم دوران مدرن شكل مي گيرد و در عمل دستخوش تناقض هاي مدام مي شود و از درون تناقض هاي آن رويكردهاي انتقادي شكل مي گيرد.
هدف از اين روايت نشان دادن پيوندها و گسست ها ميان تجربه جهاني و تجربه ايران در شكل دادن به نهادي به عنوان ميراث فرهنگي است و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب انقلاب در ميراث فرهنگي : اين كتاب، به بررسي روند پرفراز و نشيب سازمان ميراث فرهنگي در فرايند شكل گيري مدرنيته ايراني مي پردازد.