تخفیف ویژه!
کد شناسه :98432

بهارستان-نورالدین عبدالرحمن جامی

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضیحات کتاب بهارستان-نورالدین عبدالرحمن جامی - بهارستان، کتابی است در حکایت و اندرزهای اخلاقی به نثر ساده و مسجع؛ آمیختگی این کتاب با نظم، آن را در زمره شایسته ترین تالیفاتی قرار داده است که در اقتفای گلستان سعدی به رشته تحریر درآمده است.
( عبدالرحمان جامی ) 898-817 ه.ج با احاطه ای که به  زوایای نهان و آشکار زبان و ادب فارسی، عربی، مبانی معرفتی اسلامی، ذوق هنری و قریحه شاعری داشته است، به نیکی، از بهارستان، متنی بر ساخته که از همه آثاری که به تقلید از گلستان تصنیف شده اند، به این شاهکار زبان فارسی نزدیک تر است.
مصحح، در این تلاش، کوشیده است بر اساس هفت نسخه خطی، متنی منقح و پیراسته از بهارستان فراهم آورد. اشاره به برخی از اختلافات نسخ و گزینش موارد اصح آن در به دست دادن متنی منطبق با سبک نوشتاری ( جامی ) و افزودن تعلیقاتی مستوفا با هدف دریافت مناسب تر مفهوم متن از اقدماتی است که در تدوین این دفتر به کار رفته است و ...
( فروشگاه اینترنتی آثار بوک )
چکیده کتاب بهارستان-نورالدین عبدالرحمن جامی : این اثر کتابی از حکایت و اندرزهای اخلاقی به نثر ساده و مستجع بوده که در اقتفای گلستان سعدی به رشته تحریر در آمده است.