تخفیف ویژه!
کد شناسه :98356

صد سال كاريكاتور در تهران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

توضيحات كتاب صد سال كاريكاتور در تهران - بيش از دو قرن است كه تهران پايتخت ايران است و از منظرهاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي نقطه همگرايي ملي و محل وقايع بزرگ تاريخي كشور است. شهر تهران به واسطه ي همين مركزيت، سه دوره تاريخي متفاوت با مظاهر و مضامين مختلف را از سر گذرانده است.
اين شهر خاصه در صد سال گذشته بستر اصلي تحولات و وقايع تاريخي مهم سرزمين مان بوده است و به همين جهت است كه بررسي جايگاه و واكاوي ابعاد كمتر شناخته شده يا ديده شده اين شهر و برجسته سازي آن ضرورت مي يابد.
بايد توجه كرد كه علاوه بر اهميت پرداختن به ابعاد سياسي و اجتماعي و اقتصادي تهران ظرفيت ها و زمينه هاي  ارزشمند هنري و فرهنگي شهر نبايد زير سايه ابعاد سياسي شهر گم شود.
مجموعه پيش رو نيز در جهت همين سياست يكپارچه و براي معرفي سرمايه هاي نمادين شهر و شكل دهي تصويري واحد و منسجم از چهره هاي برجسته تهران با استفاده از كاريكاتور و كارتون است تا بتواند بخشي از هويت درخشان منشوري و تصويري اين شهر را بازتاب دهد.
كاريكاتور و كارتون هنر عصر جديد است. هنري كه قرن ها بعد از ظهور و ثبوت رشته هاي ديگر تجسمي به وجود آمده است. بسياري ريشه هاي آن را در آثار ( داوينچي، دورر ) و... جستجو مي كنند، اما واقعيت اين است كه اصرار آدمي براي  مشخص كردن تكليف همه چيز، او را به اين ريشه يابي رسانده است و معلوم نيست كه واقعيت اين باشد؛ اما اين كه كاريكاتور چه زماني و چگونه وارد ايران شده است واضح و مشخص است. شايد آن زمان كه ( عظيم زاده ) نقاش اهل تبريز و از بنيان گذاران هنر كاريكاتور، توانست با بهره گيري از  شيوه طراحي ( روتر ) اما با خط و تركيب ساده تر  نخستين كاريكاتور هاي بومي ايران را بنيان گذاري كند و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب صد سال كاريكاتور در تهران : اين كتاب، با نگاهي اجمالي به كاريكاتور ايران از ابتدا تا كنون، تهران را از نگاه نقادانه صد كارتونيست به نمايش مي گذارد.