تخفیف ویژه!
کد شناسه :96900

بنيادگرايي ديني:جهاني،محلي،شخصي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

توضيحات كتاب بنيادگرايي ديني:جهاني،محلي،شخصي -  فصل نخست و بخش اصلي اين فصل اهداف تئوريك را دنبال مي كند. اين بخش مفاهيمي را كه براي سطوح مختلف  تحليل در اين فصل مناسب هستند، توضيح مي دهد؛ براي مثال سطوح جهاني، سازماني يا رفتاري . مثال هاي مختصر بسياري از بنيادگرايي در تاييد نظريه هاي مطرح شده، آورده شده اند.
سپس در جزئيات هر فصل يك مطالعه موردي كه نكات كليدي تئوريك را تاييد مي كند، مطرح مي كنيم. اين مطالعات موردي به خواننده كمك مي كند كه با يك گروه خاص بنيادگرا و با اعضاي آن ها به خوبي آشنا شود. كوشيده ام نظريه را بر پايه جزئيات تجربي استوار كنم، حتي اگر اين جزئيات همواره نشانگر كل گستره نظريه نباشد و...
( فروشگاه اينترنتي آثار بوك )
چكيده كتاب بنيادگرايي ديني:جهاني،محلي،شخصي :  اين كتاب، قصد دارد به عنوان يك متن آكادميك مطرح شود و فهم تئوريك از شواهد پيچيده و گاه متضاد را بهبود بخشد.