تخفیف ویژه!
کد شناسه :94851

مخمصه حيوانات-ماجراهاي ديگرازمزرعه حيوانات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مخمصه حيوانات-ماجراهاي ديگرازمزرعه حيوانات - موقعي كه مخمصه حيوانات « جان ريد » را به زبان انگليسي مي خواندم و با مزرعه حيوانات  « جورج اورول » مقايسه مي كردم، يك نكته مدام از گوشه و كنار ذهنم سرك مي كشيد؛ اين كه فارغ از علاقه يا گرايش ايدئولوژيك به اين نويسنده يا آن نويسنده چقدر اين ديالكتيك  آثار ادبي  جذاب است. چه در آرا و افكار سياسي و چه در مكتب ها و سبك هاي ادبي، روشي كه اورول با « جان ريد » در پيش گرفتند. به نظرم ادامه روش ايزوپ هايا كليله و دمنه در دنياي پسا مدرن فعلي است؛ هر چقدر هم با آرا و عقايد نويسنده مخالف يا موافق باشيم و…