تخفیف ویژه!
کد شناسه :94025

ماكاروني روي سقف

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ماكاروني روي سقف - تصور كن كه هر روز اين منظره جلوي چشمت باشد: ماكاروني هايي كه مثل كرم هاي مرده از لبه سقف آويزانند و گاه سوسك ها كه در قفسه آشپزخانه رژه مي روند! وقتي قرار باشد خودت اين طور زندگي كني، جان به لب مي شوي. اين حرف را از كسي كه تجربه اش را داشته قبول كن؛ همان كسي كه اسمش «آناستازيا» است، بيش تر مردم (استيسي) صدايش مي زنند و برادرهايش به او مي گويند (ناستي)! بخشي از كتاب: احتمالا خانه ي ما تنها خانه اي است كه به سقفش ماكاروني چسبيده. اين اتفاق وقتي افتاد كه «اليه» كمي ماكاروني روي نوك چنگالش گذاشت و آن را به طرف «ميبل» كه آن طرف ميز نشسته بود و او را مسخره مي كرد نشانه رفت. كار هر روزشان بود. ميبل، اليه را «اليويا» صدا مي كرد، اما اليه چون اهل شوخي نبود، البته به جز اوقاتي كه خودش مزه پراني مي كرد، شروع به اعتراض مي كرد و كم كم از كوره در مي رفت و...