تخفیف ویژه!
کد شناسه :94024

ميعاد در دوزخ-زندگي سياسي خليل ملكي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ميعاد در دوزخ-زندگي سياسي خليل ملكي - «خليل ملكي تبريزي» براي ما بيگانه اي آشناست. بيگانه بودنش در نگاه نخست غريب مي نمايد، چرا كه در اين سال ها حرف و سخن بسيار درباره اش گفته و شنيده ايم؛ سال هايي كه نه تندي و درشتي، كه بردباري و مدارا سكه رايج و پيمانه سنجش  نيك و بد زمانه بوده اند. ملكي در اين سال ها  همواره با ما و سرآمد ما بوده است. راه و رسم او را در تمام اين سال ها، چاره هر درد و مرهم هر زخمي انگاشته ايم تا به عيار و اعتبار همان سكه رايج و پيمانه سنجش، هر چه از او دور مي شويم به ما نزديك تر شود و...