تخفیف ویژه!
کد شناسه :93978

ترامپ زياده خواه سيري ناپذير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ترامپ زياده خواه سيري ناپذير - «مري ترامپ» 55 ساله فرزند «فرد ترامپ» برادر بزرگ «دونالد ترامپ»كه داراي دكتري روان شناسي باليني است در اين كتاب از پدربزرگش، «فردريك» به عنوان يك شخصيت جامعه ستيز نام برده و توضيح داده ديدگاه هاي ابزاري و رفتارهاي سلطه جويانه اش در تعامل با دونالد چگونه موجب شده او هميشه ولعي سيري ناپذير براي جلب توجه و تاييد ديگران داشته باشد. مري ترامپ براساس اين خصايص روان شناختي عمويش، عنوان كتاب را (زياده خواهي سيري ناپذير: چطور خانواده من خطرناك ترين مرد دنيا را ساخت) انتخاب كرده تا نشان دهد ساكن فعلي كاخ سفيد چگونه در لايه هاي زيرين شخصيتش هنور كودكي است كه دائما و هر لحظه تاييد مي خواهد و هر آن چه را دريافت مي كند آن را كافي نمي داند و به احساس بسندگي نمي رسد و...