تخفیف ویژه!
کد شناسه :93936

دلوز-راهنمای سرگشتگان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب دلوز-راهنمای سرگشتگان - این کتاب تفسیری است بر فلسفه «ژیل دلوز» و نیز دفاعی از فلسفه او. کتاب با بحثی طولانی درباره کتاب های سینمایی دلوز آغاز می شود. این امر، صرف نظر از این که نمونه ای است از تفکر دلوز و این واقعیت که فلسفه اش شکل چنان دل مشغولی ای به خود می گیرد، سرشت فلسفه او نیز هست. اگر ایده ای وجود داشته باشد که تفکر دلوز را توضیح دهد، این ایده است که دلوز حیات گر است و...