تخفیف ویژه!
کد شناسه :93920

نشانه شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نشانه شناسي - اندكي بيش از يك سده از زماني كه «فردينان دو سوسورز از علمي به نام نشانه شناسي سخن گفت و نيز ده ها سال از زماني كه نشانه شناسي ب ويژه در فرانسه ي دهه هاي 1960 و 1970 اذهان را به خود معطوف داشت و بسياري را شيفته ي خود كرد، مي گذرد. اين البته بدان معنانيست كه نشانه شناسي در سال هاي آغازين سده ي بيستم ناگهان از عدم به هستي پا گذارده و به هيئت علمي تمام عيار درآمده است. در واقع نشانه شناسي در كهن ترين روزگاران تفكر آدمي ريشه دارد و در هزارتوي تاريخ پر راز و رمز پرورده شده است و...