تخفیف ویژه!
کد شناسه :93880

يك دايره چركين شده

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك دايره چركين شده - مي توانم بپرسم به چه فكر مي كنيد، پروفسور؟ پروفسور نگاهي به من انداخت، سيگارش تمام شده بود. گفت: به خاكستر، به باقي مانده، به ته مانده. به قول «تافگه»، آيا چيزي در آخر اين زمان يخي مي ماند يا همه چيز آب مي شود و بهار شعف انگيزي مي آيد و بعد از آن ديگر هيچ، گرماي سوزاني مي ماند و زماني ذوب شده؟ مي داني، امير، زمان براي تافگه يخ بسته و براي من ذوب شده. چه وقت هايي براي اين كه از دست اين زمان ذوب شده رها شوم يا كلا به موسيقي پناه بردم. واقعا موسيقي لحظه هاي غير قابل تحمل را چقدر براي تحمل پذير تر كرده است و...