تخفیف ویژه!
کد شناسه :93730

معماري هنر اسلامي دراسپانياوشمال آفريقا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب معماري هنر اسلامي دراسپانياوشمال آفريقا - هنر اسپانيولي - «گوتي» در هنر و معماري اسپانيا كه پيش از فتح اندلس در دوران سيادت اقوام گوت در هنر بومي ريشه داشت و نيز عناصري از معماري و هنر بربر كه از سده هاي پنجم تا هفتم هجري با تسلط مرابطون و موحدون بر اسپانيا و شمال آفريقا بر معماري و هنر آن افزوده شد، از مولفه هاي بسيار مهمي هستند كه آن ها را از هنر و معماري ديگر سرزمين هاي اسلامي خاورميانه متمايز و شناخت آن ها را ضروري ساخته است در اين كتاب سير تطور معماري و هنر اسلامي اسپانيا از آغاز تاسيس دولت اموي در اندلس، عصر ملوك الطوايف، حكومت هاي مرابطون و موحدون تا امارت بنونصر در غرناطه و نيز هنر و معماري اسلامي در سرزمين هاي شمال آفريقا، به ويژه مراكش، تونس و الجزاير بررسي شده است و...