تخفیف ویژه!
کد شناسه :93723

مديريت مراكز وسازمان هاي هنري

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مديريت مراكز وسازمان هاي هنري - نقش اساسي مديريت در ترقي جامعه بر كسي پوشيده نيست، بدون ترديد هر جامعه اي كه نردبان ترقي را پيموده از مديريت شايسته برخوردار بوده است و مديريت و رهبري از اصول تفكيك ناپذير اداره امور جامعه هستند. در همين راستا تلاش شد تا با استفاده از محتوايي از منابع، آثار متعدد و متنوع اثري متفاوت براي نياز مخاطبين مرتبط تهيه گردد. در اين كتاب به مباحثي پيرامون مديريت، سازمان، مديريت هنري و سازمان هاي هنري پرداخته مي شد، سعي شد تا اين موضوع نيز جدي گرفته شود و...