تخفیف ویژه!
کد شناسه :93718

ازدواج هاي فيليپس بورگ

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب ازدواج هاي فيليپس بورگ - دروغ هر چه از حقيقت دورتر باشد، هر چه ادعايش وقيحانه تر باشد، هرچه اجرايش مطمئن تر باشد، موثرتر است. دروغ هاي نصفه نيمه بدند. عذاب اليم اند. هم براي كسي كه دروغ مي گويد هم براي كسي كه دروغ مي شنود. دروغ هاي نصفه و نيمه پر از سوراخ و نقاط شفاف اند، لو رفتن از همه جايشان چشمك مي زند، همراهش هم خفت و تنفر. اما دروغ، دروغ بي نقص دور از دسترس حقيقت، اگر به مدت كافي و به طور مرتب با عشق و علاقه اي كه نثار يك موجود انساني مي كنيم به آن خوراك رسانده شود، مي تواند جان بگيرد، نيرو بگيرد، آدم را در پناه خودش بگيرد و...