تخفیف ویژه!
کد شناسه :14571

فريدريش نيچه و گزين گويه هايش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فريدريش نيچه و گزين گويه هايش : آيا اگر نيچه زاده نمي شد، جهان امروز ما چنين مي بود كه هست؟ بسياري از اهل انديشه به چنين پرسشي پاسخ منفي خواهند داد. از نگاه آنان نيچه احتمالا جزو نخستين ده انديشمندي خواهد بود كه در آفريدن جهان نو نقش به سزايي داشته اند. اگر بر آن شويم ميزان تاثيرگذاري و نفوذ نيچه بر جريان هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي سده بيست را بسنجيم و...