تخفیف ویژه!
کد شناسه :93619

تاريخ حقوق

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تاريخ حقوق - نظريه هاي گسترش تكاملي به تازگي در بيشتر شاخه هاي علوم اجتماعي بي اعتبار شده اند، اما بيش تر مطالعات موجود در جامعه شناسي تاريخي حقوق كيفري همچنان به گونه اي اصلاح شده از گسترش تكاملي وفادار هستند. مقاله حاضر دو نظريه رايج را در اين موضوع بررسي و تحليل مي كند. نظريه اول، گسترش تدريجي پاسخ هاي اجتماعي به جرم را از پاسخ هاي سركوب كننده به سوي پاسخ هاي جبران كننده مي دانست. نظريه دوم گسترش پاسخ هاي سركوب كننده را پيشرفت تلقي مي كرد كه همزمان با قدرتمند شدن دولت و رشد دولت متمركز محقق شده است و...