تخفیف ویژه!
کد شناسه :93600

نقشه هايي براي گم شدن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نقشه هايي براي گم شدن - با جستارهاي «ربكا سولنيت» كه رو به رو شدم تصور اوليه ام اين بود كه قرار است نقشه اي بدهد براي تعادل دروني و ذهني، براي پيدا كردن مسيري در بلاتكليفي ها و هزارتوي زندگي روزمره. اما هرچه پيش رفتم، ديدم نه به دنبال جواب است و نه مقصد خاصي؛ نقشه هايي كه به دستت مي دهد براي پيدا كردن مسير نيستند، كه در واقع نگاهي نو به جهان پيرامون اند تا بتواني در عدم قطعيت زندگي كني و دوام بياوري بدون آن كه سعي كني مرز افق هاي دوردست و ناشناخته را از هم تميز بدهي. سولنيت حتي در ساختار متني هم به جهان بيني خودش وفادار است و...