تخفیف ویژه!
کد شناسه :93531

قصه هاي جورواجور 1-خياباني كه حوصله اش سررفت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب قصه هاي جورواجور 1-خياباني كه حوصله اش سررفت - خيابان از سرو صداي شهر حوصله اش سر رفت. گفت: از اين جا مي رم. چمدانش را برداشت و شبانه از شهر بيرون رفت. رفت و رفت تا به يك آبادي رسيد. نگاهي به خانه هاي گلي و كوچه هاي خاكي آن جا انداخت. با خودش گفت: چه جاي آرامي! اين جا مي مانم. مردم شهر كه صبح از خواب بيدار شدند، ديدند كه خيابان نيست. شروع كردند توي كوچه ها دنبال خيابان گشتند. از طرف ديگر، مردم آبادي كه چشم شان به خيابان افتاد، خوش حال شدند. بچه ها توپ آوردند و گل كوچك بازي كردند. دخترها هم خط لي لي كشيدند و لي لي بازي كردند. زن ها هم دور هم جمع شدند و حرف زدند. مردها هم گوسفندهايشان را بردند روي خيابان و به طرف صحرا هي هي كنان راه افتادند و...