تخفیف ویژه!
کد شناسه :93447

اين سه كارآگاه3-خطردركوهستان سايه ها

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اين سه كارآگاه3-خطردركوهستان سايه ها - بخشي از كتاب: «مهم نيست ببري يا ببازي، مهم اينه که چطور بازي مي کني.» اين را گفت و به آينه ي روي طاقچه زل زد. لب هايش را کج کرد و پوزخند تمسخرآميزي زد: «اين مسخره ترين چيزيه که تا حالا شنيده ام. هرکس بهش اعتقاد داره، جز يه بازنده چيزي نيست. حقيقت چيز ديگه ايه. تهش اصلا مهم نيست چطور بازي کردي، اين برد و باخته که مهمه. برنده شدن همه چيزه» روي طاقچه پر بود از جايزه، اما بيشترشان براي کسب مقام اول نبود. بازنده ها مي بازن، چون جرئت ندارن تا آخر بازي دووم بيارن. از اينکه بخوان براي پيروزي دست به هر کاري بزنن، مي ترسن. براي همينه که هميشه مي بازن، و براي همينه که هرجا مي رن مي گن پيروزي مهم نيست و از اين جور حرف هاي بيخود. اگه نميدونن که دارن دروغ ميگن، پس لياقتشون همون چيزيه که به دست مي آرن و...