تخفیف ویژه!
کد شناسه :93425

از ذهنت بيرون كن

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب از ذهنت بيرون كن - مي خواهيد متحول شود؟ فكر نمي كنم از خواندن اين كتاب هدف ديگري داشته باشيد. دليل ديگري دارد؟ نتفيلكس چشمك مي زند، ظرف هاي كثيف در سينك شما را صدا مي زنند و البته هزاران كار ديگري كه مي توانيد انجام دهيد؛ با وجود اين شما اكنون اين جا هستيد. بنابراين حدس مي زنم دليلش اين است كه اميدواريد به طريقي دچار تحولي عميق شويد. چند بار پيش آمده كه ماجرايي را بدترين سناريوي ممكن تصور كرده ايم؟ چند مرتبه پيش آمده كه فقط با يك نگاه از سوي فردي تصور كنيم آن شخص از دست ما عصباني است؟ ما تنها بر مبناي فرضيات و تخيلات بيش از حد فعال خود، داستان هايي را ساخته و روايت مي كنيم همه و همه به اين خاطر است كه با ترس زندگي مي كنيم، انحرافات را به درون ذهنمان راه مي دهيم و...