تخفیف ویژه!
کد شناسه :93422

سرير شيشه اي-امپراطوري طوفان هاجلد5 بخش2

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب سرير شيشه اي-امپراطوري طوفان هاجلد5 بخش2 - بخشي از متن - بعد از بازگشت آرامش و امنيت به خليج، جلسه اش با «رالف» سريع، كوتاه و صادقانه بودو «ايلين» مي دانست اگر به سرعت و تا يكي دو ساعت آينده از اين شهر خارج نشود، امكان زيادي دارد دوباره منفجر شود. «ديينا» گفته بود هر كليدي براي هر قفلي ساخته شده! و يادآوري كوچكي براي دستور «برانن» بود. از صداي ايلين استفاده كرده و او را با آن لقب عجيب ناميده بود لقبي كه رشته اي از وحشت و ادراك را درونش به صدا درآورد كه هنوز در حال فهم معنايش بود؛ ملكه ي موعود. ايلين با عجله و عملا دوان دوان خودش را به اين نقطه رسانده بود تا خروشي را كه در خونش بود خاموش كند و...