تخفیف ویژه!
کد شناسه :93420

مقالات و رسالات تاريخي جلد نهم

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مقالات و رسالات تاريخي جلد نهم - در اين جا بنا داريم اشعار يك شاعر دوره صفوي و به طور خاص ، دوره شاه عباس اول را مرور كنيم. اين اشعار چندان گسترده نيست، اما مسلما وقتي در كنار منابع ديگر قرار گيرد، مي تواند روشنگر برخي از نكات باشد. «قاسم بن احمد» متخلص به (حفظي) شاعري است كه در اين دوره زندگي مي كرده و ديوان وي مشتمل بر 5900 بيت است. نسخه منحصر اين ديوان، به شماره 2388 در كتاب خانه مركزي دانشگاه است و تا كنون نسخه اي ديگر از آن شناسانده نشده است. اين نسخه در اختيار مرحوم «حسينعلي باستاني راد» بوده و «علي الرسم» آن را بازبيني كرده و توضيحاتي درباره مولف و ديوان، آغاز آن به دست داده است و...