تخفیف ویژه!
کد شناسه :93409

يك دقيقه تا نيمه شب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يك دقيقه تا نيمه شب - هنوز هوا گرگ و ميش است كه از خواب بيدار مي شوم. خانه هنوز در خواب است. گرماي رختخوابم هيچ اهميتي برايم ندارد و از آن بيرون مي خزم. داخل دستشويي لباسم را مي پوشم كه مبادا دام را از خواب بيدار كنم. بعد آهسته از پله ها پايين مي روم. سعي خودم را مي كنم كه از سمت چپ پايين بروم زيرا آن طرف كمتر از طرف ديگر ترق و تروق مي كند. سگ ها در سبد خيلي بزرگي كه گوشه انباري برايشان گذاشته ام به هم چسبيده اند. اسم يكي از آن ها «ميك » است. او تركيبي از چند نژاد است، يك سگ غول پيكر ناخالص و تركيبي ناميمون از آلساتين، راتوايلر رگ و ريشه اي از سگ هاي كوه هاي پيرنه و نژادهاي ناخالص ديگر و...