تخفیف ویژه!
کد شناسه :93347

مردي بالاي صليب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مردي بالاي صليب - نويسنده کتاب کوشيده با ارائه شواهد معتبر تاريخي و بر پايه اقوال حواريون و متون اناجيل، تصوير روشني از سرگذشت دوران رسالت عيساي مسيح را بدان گونه که در منابع مسيحيت وجود دارد، در قالب داستاني دلکش و گيرا و با زباني ساده و عاري از پيرايه وآراية ادبي ارائه دهد. ليکن گفتني است درباره نبوت مسيح و رسالت او کتاب هاي بسياري نوشته شده و هر نويسنده و پژوهشگري بر مبناي بينش و برداشت و دانش و باور خود داوري ويژه اي کرده است. مطالعه سرگذشت فرستادگان الهي به ويژه پيامبران مرسل مؤيد آن است که آنان در ابلاغ رسالت خود و تحقق بخشيدن به فرامين الهي صدمات و مشقات سختي را متحمل شده اند و راه هاي دشواري را پيموده اند و از آنجا که رسالت جديد ناسخ اديان پيشين بوده، با عناد، سرسختي و خصومت پيروان اديان قبلي روبه رو بوده اند و...