تخفیف ویژه!
کد شناسه :93340

فرهنگ توصيفي فلسفه ي زبان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فرهنگ توصيفي فلسفه ي زبان - نوشته حاضر مجموعه اي از اصلاحاتي را در بر مي گيرد كه ويژه ي دانشجويان رشته زبان شناسي آماده شده اند. اين اصطلاحات فني از فلسفه ي زبان به زبان شناسي راه يافته اند و به دليل پيچيدگي هاي كتاب هاي مرتبط با فلسفه ي زبان، براي دانشجويان زبان شناسي همواره با عدم تعبير دقيق مفاهيم همراه اند. فرهنگ حاضر با همين هدف و صرفا در قالب راهنمايي براي اين مجموعه از مخاطبان به تدوين درآمده است و...