تخفیف ویژه!
کد شناسه :93326

فيلم نوآر و سينماي پارانويا

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب فيلم نوآر و سينماي پارانويا - جهان نوآر در قرن بيست و يكم، آن جهاني است كه بيش از همه احاطه مان كرده و به زندگي و روال مشترك گفتمان تلويزيوني بدل گشته است. جهان نوآر، از پرده سينما كه شش دانگ حواسمان را به خودش جلب مي كرد به جهان اينترنت و بازي هاي ويدئويي كوچ كرده و نمودهاي آن عميق تر و مشخص تر شده اند. بسياري اكنون هفت روز هفته و بيست و چهار ساعت روز را به صورت آنلاين زندگي مي كنند، آن ها فقط هستند كه از واقعيت موجود اين جهاني بيرون بيايند و در واقعيت ديگري زندگي كنند و...