تخفیف ویژه!
کد شناسه :14529

بيدي بي ادب - فسقلي (12)

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب بيدي بي ادب - فسقلي (12) : بخشي از كتاب- در فروشگاه، بيدي وسايلي را كه مادر خريده بود، به كنار صندوق برد. صندوقدار فروشگاه به او گفت: آفرين، چه بچه ي زرنگي! اما بيدي به جاي تشكر، زبانش را براي صندوقدار درآورد. صندوقدار ناراحت شد و گفت: واي، چه بي ادب! بيدي موقع غذا خوردن هم بي ادب بود. او با دهان باز غذا مي خورد و...