تخفیف ویژه!
کد شناسه :93190

حرف و سكوت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب حرف و سكوت - اگر يک جو شعور داشتند و از نوک دماغشان آن طرف ترها را ديده بودند، مي فهميدند که هر کس خلق و خويي دارد. مثلاً شما دلتان نمي خواهد حرف بزنيد. خوب، به کسي چه مربوط است؟ اما در اين دوازده روزي که من افتخار هم اتاق بودن با شما را پيدا کرده ام، اين طور دستگيرم شده است که شما گوش مي کنيد. بيشتر از صداها به رنگ ها و شکل ها و حرکت ها گوش مي کنيد. البته با صداها مخالفتي نداريد. آن ها را مي شنويد، ولي به آن ها گوش نمي دهيد. از اين بابت به شما حق مي دهم. صداي آدم ها براي تان يکنواخت شده است. گذشته از يکنواختي، حتماً از تفسير و تعبير حرف ها خسته شده ايد. مي دانيد که هيچ کس همان چيزي را نمي گويد که مي خواهد بگويد، اما از شما توقع دارد که همان چيزي را بفهميد که او مي خواهد بگويد. مسخره نيست؟ تهوع آور نيست؟ تازه اگر شما برگرديد به او بگوييد که از حرفش همان چيزي را فهميده ايد که او مي خواسته است بفهميد، فريادش بلند مي شود که آدم بدبين و بدفکري هستيد و...