تخفیف ویژه!
کد شناسه :92945

آموزش صلح با رويكرد ميان فرهنگي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آموزش صلح با رويكرد ميان فرهنگي - نويسندگان كتاب حاضر با ژرف بيني و احاطه ي قابل تقدير نسبت به ادبيات صلح پژوهي جهان، كار مهمي را ارائه داده اند و با قلم و انديشه اي روان و ژرف پرده از ظرايف پنهان مطالعات نوين صلح برگرفته اند. مطالعه ي اين كتاب را به همه ي دانش پژوهان علوم سياسي، روابط بين المللي، علوم تربيتي، فرهنگ پژوهي، الهيات تطبيقي، تاريخ پژوهي،اخلاق پژوهي، جامعه شناسي، روان شناسي و عموم مردم توصيه مي كنم. ضرورت آموزش صلح، مورد اتفاق نظر همه ي صاحب نظران حوزه ي صلح است چرا كه جنگ از اذهان آدم ها برمي خيزد، پس صلح را نيز بايد در اذهان ايجاد كرد و...