تخفیف ویژه!
کد شناسه :92899

مبانی تربیت بدنی و ورزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب مبانی تربیت بدنی و ورزش - یازدهمین چاپ کتاب حاضر به منظور ارائه یک کتاب جامع و جدید برای دوره های مقدماتی و مبانی در تربیت بدنی طراحی شده است. در طول ده سال گذشته مبانی علمی و تربیت بدنی به طور چشم گیری توسعه یافته. تلاش و مجاهده محققین و شیوه های علمی فزاینده در این فرآیند سهیم بوده اند. البته رشد مبانی علمی در توسعه روزافزون حیطه های مطالعاتی و تحقیقی و زیر مجموعه های تربیت بدنی و ورزش نمود پیدا کرده است. به علاوه، موقعیت های حرفه ای نیز به طور قابل توجهی افزایش یافته است و...