تخفیف ویژه!
کد شناسه :92899

مباني تربيت بدني و ورزش

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب مباني تربيت بدني و ورزش - يازدهمين چاپ كتاب حاضر به منظور ارائه يك كتاب جامع و جديد براي دوره هاي مقدماتي و مباني در تربيت بدني طراحي شده است. در طول ده سال گذشته مباني علمي و تربيت بدني به طور چشم گيري توسعه يافته. تلاش و مجاهده محققين و شيوه هاي علمي فزاينده در اين فرآيند سهيم بوده اند. البته رشد مباني علمي در توسعه روزافزون حيطه هاي مطالعاتي و تحقيقي و زير مجموعه هاي تربيت بدني و ورزش نمود پيدا كرده است. به علاوه، موقعيت هاي حرفه اي نيز به طور قابل توجهي افزايش يافته است و...