تخفیف ویژه!
کد شناسه :92893

نظريه امر الهي آدامز

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب نظريه امر الهي آدامز - "رابرت مري هيو آدامز" يكي از مدافعان ابتناي اخلاق بر دين است كه براي رفع برخي از اشكالات نظريه هاي سابق امر الهي در جديدترين تقريرش از اين نظريه با تفكيك مباحث معنا شناختي از مباحث متافيزيكي و محدود كردن نظريه اش به قلمروي لزوم اخلاقي، حقيقت درستي و نادرستي اخلاقي، نه معناي آن ها را وابسته به موافقت و مخالفت با اوامر الهي مي داند. تبيين او از حقيقت (خوبي) نيز تبييني ديني بدون استفاده از نظريه امر الهي است و در اين زمينه از نظريه شباهت به خدا دفاع مي كند و...