تخفیف ویژه!
کد شناسه :92890

نگاره هاي عرفاني

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب نگاره هاي عرفاني - نگارگري همچون ادبيات از تفكر و بينشي عميق بر مي آيد. همان گونه كه شاعران در بيان خود به معاني عرفاني تمسك مي جويند، نگار گران نيز با ادراك هنرمندانه و حضوري عارفانه، عناصر تصويري را به خدمت آن معاني مي آورند. نويسنده اين كتاب براي يافتن ارتباط دروني نگارگري با معاني عرفاني و جست و جوي ابداعات نگارگران براساس منازل و مقامات، به تحليل و تفسير آثار هنري آن ها مي پردازد و...