تخفیف ویژه!
کد شناسه :92801

تصويري ازپنج گنج نظامي گنجوي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تصويري ازپنج گنج نظامي گنجوي - از آن جا كه حكيم "نظامي گنجوي" از گويندگان و سرآمدان ادب غناييست، توانسته است در آفرينش پنچ گنج با ابداع در تعبير، شناخت آنات، ضرورت ها و ويژگي هاي ادب غنايي و خط منحني از هنر انتخاب بحر و وزن عروضي گزينش ساختار هنري سخن منظوم، تا بهره گيري رندانه و استادانه از نكات بلاغي و بياني چون اطناب، ايجاز، مساوات، قصر و حصر، تشبيه، استعاره، مجاز، كنايه، ايهام و توريه و به ويژه مهارت، در دميدن روح موسيقي به جان كلام منظوم و تصرف شاعرانه در ترتيب اركان جمله در جهت (خلاف آمد عادت) جايگاهي بلند و ارجمند در اين نوع ادبي احراز كند و....