تخفیف ویژه!
کد شناسه :92765

آليس در سرزمين عجايب

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آليس در سرزمين عجايب - خيلي وقت بود كه به اندازه واقعي اش نبود. به خاطر همين، حالا احساس عجيبي داشت. ولي در عرض چند دقيقه عادت كرد و مثل هميشه مشغول حرف زدن با خودش شد. (خب نصف نقشه ام اجرا شد! چقدر اين همه تغيير آدم را گيج مي كند! يعني حتي مطمئن نيستم يك دقيقه بعد چه شكلي مي شوم! ولي خب به اندازه واقعي ام برگشته ام. كار بعدي ام اين است كه بروم به آن باغ زيبا اما چطور اين كار را بكنم؟) اين را كه گفت ناگهان از مكاني باز سر آورد كه خانه الي كوچك، به ارتفاع كمتر از يك و نيم، در آن پيدا بود. "آليس" با خودش گفت: كسي كه توي همچين جايي زندگي بكند جرات ندارد با من كه الان به اين اندازه هستم حرفي بزند و...