تخفیف ویژه!
کد شناسه :92738

اميلي ديكنسون-مقدمه كيمبريج

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اميلي ديكنسون-مقدمه كيمبريج - كتاب حاضر به زندگي، آثار، بسترهاي اجتماعي و سياسي دوران زندگي "ديكنسون" و نقد آثار او از نگاه منتقدان برجسته معاصر و منتقدان كنوني مي پردازد. در فصل اول تصويري از زندگي دينكسون ارائه مي دهد؛ از دوران كودكي اش در امهرست تا تمركزش بر هنر شعر سرايي. فصل دوم به تحليل دينكسون در مقام شاعري از دوران جنگ داخلي مي پردازد و انديشه او را در بافت وقايع فرهنگي و تاريخي آن زمان بررسي مي كند. سومين فصل اين كتاب به مجموعه نوشته هاي دينكسون شامل مباحث مربوط به اشعار و نامه هايش مي پردازد و در فصل آخر هم تاريخچه پيچيده و بحث برانگيز انتشار دست نويس هاي دينكسون را بررسي مي كند و...