تخفیف ویژه!
کد شناسه :92734

رساله زمان-مقدمه اي بر مديريت آينده جلد1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب رساله زمان-مقدمه اي بر مديريت آينده جلد1 - آينده انديشي به عنوان يك علم نورسته : داراي ديرينه اي كهن از تفكر نوردي هاي فلسفي و رمز گشاي آسماني و زميني است. اين رويكرد رد خود را در اسطوره ها و استعاره ها و كف فنجان هاي قهوه و خطوط دستان بازيافته است. اين جهت گيري علمي پاسخي بر نياز گريز ناپذير حيات بشر براي ادراك محيط پيراموني خود و بازيابي خويش و جايگاه خود در اين محيط پيراموني است. يكي از مهم ترين ابعاد زندگي آدمي ، متوجه ارتباط او با زمان. در مكان هاي گوناگوني است كه در آن ها زندگي را تجربه مي نمايد و...