تخفیف ویژه!
کد شناسه :92719

كهن الگوهاي سينماي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب كهن الگوهاي سينماي ايران - تاريخ سينماي ايران به تعبيري تاريخ تيپ هاي تكرار شونده اي است كه در فيلم هاي مختلف تكثير مي شوند و معمولا متاثر از تحولات اجتماعي تغيير چهره مي دهند و در مواردي نيز از قطب مثبت داستان به قطب منفي مي كوچند. از ديد "يونگ" كهن الگوها تمايل كلي ذهن براي توليد انديشه ها ي مشابه و يكسان است، گنجينه اي از سنت هاي ديرينه است كه در ناخودآگاه جمعي هر ملتي جمع مي شود و در قالب تصاوير و انگاره ها و چهره هاي مثالي به وجود در مي آيد. كهن الگوها قدرت و مانايي بسيار دارند و سرشار از معاني متنوع اند و...