تخفیف ویژه!
کد شناسه :92708

آموزش پايان نامه نويسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب آموزش پايان نامه نويسي - آشنايي با اصول و مباني تحقيق علمي يكي از اهداف اصلي آموزش عالي است. اجراي يك پژوهش مستقل و ارائه گزارش مفصل آن به صورت پايان نامه، تمريني است كه در آن دانشجويان مي توانند اين اصول و مباني را در عمل اجرا كنند و مهارت هايي كه طي اين مرحله مي آموزند، مبناي فعاليت هاي پژوهشي آنان در آينده خواهد بود؛ پايان نامه به نوعي هم عمده ترين خلق و توليد علمي دانشجو در رشته تخصصي خويش است و براساس همين خلاقيت موضوعي اش، از منابع اطلاعاتي دست اول به حساب مي آيد. از طرفي هم معمولا موضوع پايان نامه تعيين كننده سمت و سوي تخصصي و علمي فرد در آينده است و چه بسا بيش تر فعاليت هاي علمي استادان و پژوهشگران نزديك به همين موضوع و حوزه ادامه مي يابد و...