تخفیف ویژه!
کد شناسه :92674

تهراني-شهرستاني انديشيدن درباب يك دوگانه اجتماعي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب تهراني-شهرستاني انديشيدن درباب يك دوگانه اجتماعي - كتاب با روش مردم نگارانه سعي دارد به موقعيت تهران به عنوان متن و يك شهر مركزي در ساختار اجتماعي ايران بپردازد و بر دو گانه اي انگشت بگذارد كه از طريق فرهنگ و رسانه در اجتماع ساخته شده و گاه باعث افتراق و انشقاق جدي است. دو گانه تهراني - شهرستاني كه در مويرگ هاي جامعه ايراني لانه كرده است گرچه در زندگي روزمره توسط تك تك شهروندان ايراني تحمل و مديريت مي شود، بر شكل و شمايل و محتواي بسياري از روابط اجتماعي ما تاثير جدي دارد و...