تخفیف ویژه!
کد شناسه :92632

خرس كوچولوها مي روند به خريد

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب خرس كوچولوها مي روند به خريد - امروز خرس بزرگ خرس كوچولو ها را براي خريد همراه خودش به بازار مي برد اما خرس كوچولو ها همه چيز را دائم جا به جا مي كند. تو مي تواني بگويي جاي هرچيزي كجاست؟ حالا صفحه ها را ورق بزن تا ببيني كه درست گفته اي يا نه. راستي، خرس كوچولو ها قايم باشك بازي مي كنند. مي تواني به خرس بزرگ كمك كني پيدايشان كند؟ و...