تخفیف ویژه!
کد شناسه :92315

جهان ملك خاتون

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب جهان ملك خاتون - درباره جهان ملک خاتون مي‌توان گفت تعظيم عشق و صبر بر جفاي محبوب تا به حال شاعري اين ميزان سخن نگفته است. گويي او تنها براي نوشتن از عشق و ناله از فراق مي زيسته است. به هر رو، تکرار اين مفاهيم در ديوان او شايد به مزاق روحيه ي امروزي ما شيرين نيايد ولي بايد به ياد داشت و توجه کرد که او کي بود در چه قرني و در چه خانواده‌اي مي‌زيست و اين که توانسته اين حجم از شعر را پنهان دارد تا به نحوي نگاه دارد که اکنون به دست ما برسد حتما قصه پرنشيب و فراز داشته است که مقدمه اش بر ديوان گوياي بخشي از تاريخ زيست زنان است و...