تخفیف ویژه!
کد شناسه :92314

3 فيلمساز عصرنوزايي سينماي ايران

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب 3 فيلمساز عصرنوزايي سينماي ايران - "داود ملاپور"، "مسعود كيميايي" و "داريوش مهرجويي"، به عنوان سه سفير شاخص عصر نوزايي سينماي ايران، يكي از درخشان ترين اعصار فيلمسازي ايران را، شكل دادند. دهه ي 1347-1357، عصر زرين سينماي ايران است. در اين دهه فيلمسازان فرهيخته اي به ميدان آمدند و آثار ماندگاري در چرخه ي توليد قرار گرفتند كه باعث آبرو و اعتبار فرهنگي سينماي ايران شد. حتي تحولات سينماي ايران در سال هاي پس از انقلاب و توفيق اين سينما در عرصه هاي جهاني تا حدود زيادي مرهون تحولاتي است كه در اين دهه اتفاق افتاده است و...