تخفیف ویژه!
کد شناسه :92157

ارباب میراث کهن 3-تاج پنهان

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

کتاب ارباب میراث کهن 3-تاج پنهان - ماجراجویی ها برای "رافی" و "گالن" ادامه دارد. آن ها زندانیانی را که در معرض اعدام هستند نجات می دهند و همان طور که گروهشان گسترش می یابد درمی یابند که یک جاسوس در بین آن هاست. تاج که یک یادگار قدیمی و قدرتمند است می تواند تنها راه شکست نیرویی باشد که می خواهد "آنارا" را به نابودی بکشاند. اما مدت هاست که گم شده... آیا گالن و رافی به کمک دوستان شان می توانند پیش از دیدبانی آن را بیابند؟ و...