تخفیف ویژه!
کد شناسه :91935

يافتن معنا در دنيايي ناقص

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب يافتن معنا در دنيايي ناقص - آيا زندگي معنايي دارد؟آيا در شرايطي که دنيا با رنج و سختي عجين است و هر روز فجايع انساني و طبيعي زيادي اتفاق مي‌افتد، مي‌توان زندگي را با معنا يافت؟ يا در شرايطي که مرگ در انتظار ماست، کمال وجود ندارد و اراده آزاد در اختيار نداريم، باز هم بايد به دنبال معناي گمشده زندگي باشيم؟ نويسنده در اين کتاب ارزشمند "يافتن معنا در دنياي ناقص" به خوبي به اين پيش فرض را که موجب مي‌شوند دنيا را بي معنا بيابيم، به چالش مي کشد و ما را در يافتن معنا در دنيا ياري مي دهد و...