تخفیف ویژه!
کد شناسه :91696

زبان شناسي

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب زبان شناسي - اين كتاب، مطالعه علمي بر زبان انسان است. اگر در دوره زبان شناسي ثبت نام كرده ايد يا اگر مي خواهيد در اين حوزه مطالعه كنيد، زبان شناسي به شما كمك مي كند تا با برخي جريان هاي اصلي زبان شناسي آشنا شويد. اين موارد عبارتند از: چيستي و كاربرد زبان(برقراري ارتباط)، نحوه ي كاركرد زبان(شكل گيري الگوهاي زباني)، آن چه زبان در خصوص ذهن آشكار مي سازد(شناخت) و نحوه ي شكل گيري جامعه به واسطه ي زبان نوشتاري( فناوري) و...