تخفیف ویژه!
کد شناسه :91566

بازخواني تجدد ومدرنيته در مطبوعات

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بازخواني تجدد ومدرنيته در مطبوعات - مدرنيته مفهومي است كه در تاريخ معاصر همواره در كانون بحث و نوشتار محققان، نويسندگان و مترجمان جهان قرار داشته و در ايران نيز وضع به همين منوال بوده است. اما تا حدودي متفاوت ؛ چرا كه همراه با واژه مدرنيته، مفهوم تجدد نيز به كار مي رود. در ايران اين دو مفهوم يكسان تلقي شده و اين خلط مفهومي، تضادهاي انديشه اي را ايجاد كرده و دامن زده است. از سوي ديگر، رسانه ها به عنوان يكي از منابع گفتماني، نقش مهمي در انعكاس اين مفاهيم و مولفه ها ايفا مي كنند و...