تخفیف ویژه!
کد شناسه :91077

بيست وچهارتزدربازخواني ابركتاب-برساخت اجتماعي واقعيت

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)
موجود نیست

كتاب بيست وچهارتز دربازخواني ابركتاب-برساخت اجتماعي واقعيت - فكر مي كنم بازخواني كتاب مهم (برساخت اجتماعي واقعيت؛ رساله اي در جامعه شناسي معرفت)، مستلزم فاصله گرفتن از برخي گرايش هاي محافظه كارانه كتاب است، كه مانع از فهم درست آن مي شود. چه چيز باعث شده است كه دو دانشمند بزرگ علوم اجتماعي، موضعي اختيار كنند كه الزاما، مواضع خود را در لفافه و طعنه بيان نمايند؟ (ما در اين كتاب، هيچ قصد و شوق مشاجره نداشتيم) نكته اين است كه در دهه 1960 يعني زماني كه اغلب جامعه شناسان، دنبال تبيين هاي كلان و ساختارهاي كلان مانند: سرمايه داري، يا فرايندهاي كلان مانند: مدرنيزاسيون) اجتماعي بودند، "برگرولوكمان"، جامعه را نه يك ساختار ابژكتيو و جبري، بلكه يك برساخته انساني تلقي كردند و...