تخفیف ویژه!
کد شناسه :91049

ازدواج اجباري-مولير

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب ازدواج اجباري - مولير در بزرگ ترين آثارش به نقد و تحليل بي رحمانه خلق و خوي آدمي، كاويدن ريشه حماقت هاي بشري و تحليل پندارهاي نادرست انسان مي پردازد. هيچ كس مانند او مبناي "كميك" اش را تا اين اندازه دقيق بر ناآگاهي، حسادت، توهم، ريا، دروغ، گيجي و كوري شخصيت انسان در معناي عامش استوار نكرده و ضمنا در مقابل هيچ درام نويسي چون او در دوره و آثارش تا اين حد از لذت زندگي احترام به آزادي، ارزش دوستي و ستايش صداقت سخن نگفته است و...