تخفیف ویژه!
کد شناسه :91024

اخگري در خاكستر1

Rated 5.00 out of 5 based on 0 بررسی
(0 بررسی)

كتاب اخگري در خاكستر1 - بخشي از كتاب - چند قدم به سمت من بر مي دارد، مي ايستد، خودش را عقب مي کشد، طوري دورو برم مي چرخد که انگار نمي تواند جرات لازم براي انجام کاري را در خود جمع کند. گلويم مي گيرد، شوک دارد خفه ام مي کند، نمي گذارد جراتش را داشته باشم تا آرزو کنم کاري را انجام دهد که در سر من است. بالاخره يک دفعه جلو مي آيد و مرا بلند مي کند و جلو خودش مي گيرد. بعد دست هايش را دورم حلقه مي کند و تمام بدنم را بغل مي کند، همين طور که پاهايم در هوا آويزان است، مرا به سينه اش مي چسباند و صورتش روي گردنم است و...